SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 29

Dayanıklı, mali̇yet etki̇nli̇ği̇ yüksek ve sürdürülebi̇li̇r yollar, trafi̇k ve i̇kli̇me bağlı olarak gerekli̇ üstyapı kalınlığının sağlanması i̇le mümkündür. 

Belçika'da bir ana karayolu (B1 sınıfı)için beton ve asfalt yolun kalınlıkları yaklaşık aynı iken, daha düşük trafik seviyesindeki yollarda (Sınıf B5 ve hatta sınıf B9) kalınlıklar arasında önemli ölçüde farklılıklar olabilmektedir. Beton üstyapılarda kalınlık 180 mm' den az olmaması gerekirken, asfalt üstyapılar aşamalı inşaat tekniğinde veya trafik hacmi düşük olan yollarda daha ince tabakalar halinde uygulanabilir. 


Kaynak:
Winning with Asphalt