Asfalt Nedir?

Asfalt her çeşit yolun, park alanlarının ve hatta oyun ile spor alanlarının yapımı ve bakımında kullanılan agrega, bağlayıcı ve filler karışımıdır.  

Asfalt karışımlarında kullanılan agregalar kırma taş, kum, çakıl veya cüruf olabilir.Agregaları kohezyonlu bir karışım halinde birbirine bağlamak için bir bağlayıcı kullanılır.Bağlayıcı olarak genellikle bitüm kullanılmaktadır.

Tipik bir asfalt üstyapı, tesviye seviyesi üzerinde bağlayıcısız ve bitümlü bağlayıcılı malzemelerden oluşan yol yapısıdır. Üstyapı, tesviye seviyesine ulaşmadan  trafik yüklerinin dağıtılmasını sağlar ve genellikle farklı tabakalardan oluşur. 

For more information on Asphalt please visit - eapa.org
For more information on Asphalt Products please visit - eapa.org