Sonaravnost

Prednost 29

Za doseganje obstojnih, stroškovno učinkovitih in trajnostnih cest je potrebno uporabljati debeline vozišča, ki ustrezajo prometu in klimatskim razmeram.

V Belgiji je na glavni avtocesti (razred B1) debelina betonske in asfaltne ceste podobna, v primeru cest nižjega razreda (razred B5 in celo B9) pa so velike razlike. Na betonskem vozišču ni debelina konstrukcije nikoli manj od 180 mm, medtem ko se v primeru asfalta lahko bodisi v fazni gradnji ali v primeru cest nižjega ranga uporabi nižji minimum. 


Iz:
Winning with Asphalt