SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 15

Kazınan asfaltın tamamına yakın kısmı yüksek kali̇teli̇ asfalt i̇çi̇nde yeni̇den kullanılabi̇li̇r.

Asfaltın en önemli avantajı asfalt olarak  geri kazanımının mümkün olmasıdır.Yol yapımında kullanılan diğer malzemelerde geri kazanılabilir olmakla beraber, bunlar sadece başka bir malzeme üretiminde kullanılmaktadır. Örneğin; beton, agrega olarak geri kazanılabilir. Almanya'da % 87, Hollanda'da ise % 95 seviyelerinde kazınmış asfalt yeni asfalt üretiminde kullanılmaktadır. Bu seviyeler rekor düzeyde bir gerçekleşmedir!

Genellikle bakım işlemlerinde yolun sadece üst tabakasının yenilenmesi gerekir. Daha yüksek kaliteye sahip olan yüzey malzemesi bakım sırasında yerinde kazınarak işlenmekte ve yeniden serilerek kullanılabilmektedir. Bu tip bir bakım işleminde, kazınmış malzemenin taşınmasına, depolanmasına, yeniden üretilmesine ve tekrar yola taşınmasına gerek olmadığından enerji maliyeti düşüktür.  


Kaynak: EAPA yayınları ve durum raporlar

EAPA asphalt in figures

 

Industry Statement

APA:
http://asphaltroads.org/images/documents/HWY_Noise_757265452_162006121.pdf

FHWA:
A Study of the Use of Recycled Paving Material: Report to Congress, June 1993, Federal Highway Administration and United States Environmental Protection Agency, Washington, DC. FHWA-RD-93-147 and EPA/600/R-93/095.