SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 79

Asfalt çevreyle uyumlu bİr İşleve sahİptİr.

Asfalt ve geri dönüştürülmüş asfalt çevreyle uyumlu bir şekilde kullanılmaktadır. "Özütleme"¹ olarak tanımlanan ve tehlikeli maddelerin yer altı suyuna sızma riski ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalar göstermiştir ki, asfalt konuyla ilgili Avrupa kriterini sağlamaktadır. 

Asfalt içme suyu depolarında ve balık yetiştirme havuzlarında astar olarak kullanılmaktadır. Ayrıca mükemmel su yalıtımı sağlaması ve durabilitesiyle, asfalt evsel ve tehlikeli  atıkların depolama sahalarında da kullanılmaktadır.


Kaynaklar:
“Study on methodological aspects regarding limit values for pollutants in aggregates in the context of the possible development of end-of-waste criteria under the EU Waste Framework Directive” by Hans Saveyn, Peter Eder, Elena Garbarino, Lenka Muchova, Ole Hjelmar, Hans van der Sloot, Rob Comans, André van Zomeren, Jiri Hyks, Anke Oberender, 2014, JRC Technical Reports (Report EUR 26769 EN)

Aqueous leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons from bitumen and asphalt. H.C.A. Brandt, P.C. de Groot, Water Research, Vol. 35 (17) (2001) pp. 4200-4207

IS-186 Asphalt Use in Water Environments; Asphalt Institute, ISBN 9781934154410

¹ "Özütleme" ; su ile temas halinde olan bir malzemeden çözünebilen bileşenlerin açığa çıkması