SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 34

Hollanda'daki̇ son araştırmalar asfalt kaplamanın araç tekerleği̇ni̇n dönme di̇renci̇ni̇ azalttığı ve buna bağlı olarak yakıt tüketi̇mi̇ni̇ düşürdüğünü göstermi̇şti̇r. 

Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı'nca yapılan araştırma, araç tekerleklerinin dönme direncinin asfalt yol yüzeyinin dokusu ve farklı asfalt karışım tiplerinin gradasyonu ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Yol yüzeyindeki karışımın gradasyonu iriden (0/16) inceye (0/6) doğru değiştikçe, araç tekerleklerinin dönme direncinde yaklaşık %10 oranında azalma olmuştur. Dönme direncindeki bu azalma ile yakıt tüketiminde % 20-% 30 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Bu enerji tasarrufu CO2 emisyonunu tahminen % 2-% 3 oranında etkilemektedir. 


More information on Sustainability (of asphalt pavements)
On 16-17 December 2020, EAPA and the research project PavementLCM co-organised a webinar on the Sustainability Assessment of Asphalt Pavements, which gathered more than 150 experts from 35 countries around the world. In this video, Dr Breixo Gomez, EAPA Technical Director and Prof. Davide LoPresti, Coordinator of PavementLCM, summarise the highlights of the Webinar and discuss how to further develop the topic in future events.

Kaynak:
Influence of road surface type on rolling resistance, Report No. M+P.DVS.12.08.3, Rijkswaterstaat, Ministry of Infrastructure and the Environment, Delft, Kasım 2013, Sayfa 45.