SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AVANTAJ 13

Asfalt %100 oranında geri̇ dönüştürülebi̇li̇r 

Asfaltın tamamı yol yapımında ve dolgularda agrega olarak kullanılabilir. Ancak bu değerli malzemenin mümkün olan en yüksek oranda yeni asfalt karışımlarında geri dönüştürülerek kullanılması tercih edilir. Bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinde asfaltın yeniden kullanım oranı %95 1) seviyelerine ulaşmıştır. Bu oran, ahşap (kerestede %31 oranında yeniden kullanım) ve beton (geri kazanım potansiyeli %40-% 50 2) arasındadır) gibi benzeri diğer inşaat malzemeleriyle karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. 


More information on Reuse - https://youtu.be/AEc7vQR-oaw

Circular economy has become one of the most significant pillars of our industry and society, but do you know what is the most powerful thing we can reuse and recycle?

EAPA Technical Director Breixo Gomez tells you in this video.

Kaynak:

1) Asphalt in figures, EAPA, 2014

2) Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste-SR1, Final Report, February 2011, A project under the Framework contract ENV.G.4/ FRA/2008/0112, Bio Intelligence Service. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/2011_CDW_Report.pdf

 

Geri kazanım veya yeniden kullanım
Geri kazanım veya yeniden kullanımda açıklanan oranlar dikkate alındığında bu işlemlere özel itina gösterilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.Örneğin; bir üreticinin 2 ton kazınmış asfalt malzemesi mevcutsa, 4 tonluk yeni malzeme içinde % 50 oranında kazınmış asfalt kullandığında, bu malzemenin tamamı yeniden kullanılmış olur. 
4 ton yeni malzeme üretiminde 1 ton kazınmış asfalt kullanılması, karışımın %25 oranında kazınmış asfalt içerdiği ve kazınmış asfaltın % 50'sinin yeniden kullanıldığı anlamına gelmektedir. Geri kalan 1 ton'u da, dolgu gibi başka bir uygulamada kullanıldığında, malzemenin %100'ü geri kazanılmış olur. Ancak kazınmış asfaltın sadece % 50'si yeni asfalt üretiminde kullanılmış olacaktır. Asfalt %100 oranında geri kazanılabilir ve yeniden kullanılabilir bir malzemedir ve hatta uygulamada bu orana erişilmesi de mümkündür.