EKONOMİ

AVANTAJ 42

Çalışmalar göstermi̇şti̇r ki̇ asfalt üstyapı en ekonomi̇k seçi̇mdi̇r.

Rijit üstyapıların rehabilitasyonu tüm üstyapının kazınmasını gerektirirken, asfalt üstyapıların yüzeyinin yenilenmesi veya takviyesi yeterli olabilmektedir. Altyapının örselenmeden yenilenmesinin maliyeti daha düşüktür ve asfalt yollar bu nedenle "kalıcı bir üstyapı" olarak düşünülmektedir. 

Kansas Üniversitesi'nden araştırmacılar, asfalttan farklı malzemelerle inşa edilen eyaletler arası köy yollarının benzer asfalt yollara göre  maliyetinin 3 kat daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Ohio'da sonuçlar göstermiştir ki, asfaltın ömür boyu maliyeti beton üstyapıya göre %25- %70  daha düşüktür.

2002 yılında Benelux Bitüm firması Antwerp'deki bir çevre yolu için ekonomi hesaplamaları yapmıştır. Sadece yolun ilk yatırımı ve 40 yıllık hizmet ömrü dikkate alınmıştır. Bu çalışma tamamen sökülüp yapılan 12 km'lik karayolu ve 30 km'lik yan yollar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 


Önerilen bakım stratejisi:

Asfalt:

  • Her yıl: Küçük onarımlar
  • 15. ve 30. yıllarda : Aşınma tabakasının kazınması ve yenilenmesi 

Beton:

  • Her yıl: Küçük onarımlar ( Derzlerdeki dolgu malzemelerinin yenilenmesi gibi büyük bakımlar dikkate alınmadı !)
  • 40 yıl sonra: Beton parçalandı ve yeniden yapıldı. 

40 yıl hizmet ömrü esas alınarak asfalt  ve beton kaplamanın  karşılaştırılması:


More information on “What is Asphalt 4.0” - Watch YouTube Video

The digital transformation of Industry, also known as Industry 4.0, refers to a series of smart and autonomous systems fuelled by big data, machine learning, artificial intelligence, blockchain, internet of things (IoT), etc. with the capacity to significantly push forward the efficiency, productivity, quality, reliability, and sustainability of a given industrial sector. In this second video of the EAPA Series “Generation Asphalt”, EAPA Technical Director Breixo Gomez explains how these digital innovations are used in the asphalt paving sector, through the concept of Asphalt 4.0.

Kaynak:
Cross, S.A. and Parsons, R.L.; Evaluation of Expenditures on rural interstate Pavements in Kansas, Kansas University Transportation Center, February 2002

Whole Life Costing Study Ring Antwerp by Benelux Bitume (2002), EAPA Winning with asphalt