Varnost

Prednost 36

Varneje za avtocestne delavce

Krajši čas vzdrževanja pomeni manj tveganja za vzdrževalce na cesti in manj prometnih zastojev. Z uporabo asfalta se napake na krovni plasti vozišča odpravijo hitreje in tako se čas, ko so delavci izpostavljeni prometu, zmanjša na minimum.