Udobje

Prednost 55

Asfaltna vozišča zgotavlajo gledko, tiho, protizdrsno vozno površino

V današnjem svetu je postal hrup eden izmed najbolj prodornih oblik onesnaževanja okolja. Hrup je vseprisoten. 

Današnja družba obravnava hrup kot enega izmed glavnih vzrokov za onesnaževanje okolja, še posebej na območjih, kjer povečan promet teče skozi urbana naselja. Nove asfaltne površine proizvajajo manj hrupa, kot ostali materiali. To pomaga zmanjšati vpliv hrupa na območjih, kjer potekajo ceste in povečuje udobje voznikov in sopotnikov. 

Kot so pokazale raziskave iz leta 2011, ki jih je izvedla Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), je v EU, takoj za onesnaženostjo zraka, hrup drugi največji okoljski promblem, ki vpliva na zdravje.Direktiva EU 2002/49/EC

Evropski Parlament in Evropski Svet sta dne 25. junija 2002 sprejela Direktivo 2002/49/ES o upravljanju okoljskega hrupa, katere glavni cilj je zagotoviti skupno podlago za reševanje težav s hrupom po vsej EU. Osnovna načela te Direktive so podobna drugim okoljskim direktivam:

  • spremljanje okoljskih težav, ki jih zahtevajo pristojni organi v državah članicah za izdelavo stateških kart hrupa za glavne ceste, železnice, letališča in ceste v urbanih naseljih, ki temelji na usklajenih indikatorjih hrupa;
  • informiranje in svetovanje javnosti o izpostavljenosti hrupu, njegovem vplivu in ukrepih glede hrupa, v skladu z načeli Aarhuške konvencije;
  • obravnavanje vprašanja lokalnega hrupa, ki ga izvede pristojni organ s pripravo planov za zmanjšanje hrupa, kjer je to potrebno in z ohranitvijo okolja glede kakovosti hrupa, kjer je to dobro (Direktiva ne predpisuje mejnih vrednosti, prav tako ne predpisuje ukrepov, ki se uporabljajo za pripravo planov ampak to ostane v presoji pristojnih organov); in
  • razvijanje dolgoročne EU strategije, ki vključuje cilje za zmanjšanje števila oseb, ki so prizadeti zaradi hrupa in zagotavljanje okvirov.

Negativno teksturirane površine, npr. porozni asfalt, ustavijo hrup pri njegovem viru, medtem ko protihrupne ograje absorbirajo ali preusmerijo hrup po tem ko je že ustvarjen. Še več, asfaltna vozišča so v splošne tišja kot drugi tipi vozišč.