Udobje

Prednost 10

NAJBOLJŠA VIDLJIVOST CESTNIH OZNAČB JE NA ASFALTNI POVRŠINI

Obstaja varnostna zahteva, ki narekuje kontrast med cestno površino in cestnimi označbami. Asfaltirane ceste kažejo boljši kontrast med cestno površino in cestnimi označbami, ki so namenjene večji varnosti.

Cestna razsvetljava je lahko določena z uporabo številnih meritev, kar vključuje osvetljenost in svetilnost. Modeli, ki temeljijo na merilu osvetljenosti, se nanašajo na količino svetlobe, ki doseže cestno površino. Svetilnost, ki se nanaša na količino svetlobe, ki se odbija od cestne površine, pa je količina svetlobe, ki jo vidi voznik. Ti dve metodi sta neodvisni druga od druge, pri čemer dajemo prednost metodi svetilnosti.

V izračune lahko vključimo številne dejavnike, kot je zakrivanje svetilnosti, ki omogočajo uporabo obeh modelov. Zakrivanje svetilnosti ponazarja količino svetlobe, ki jo zaznamo z očesom (učinek tančice) s pogledom iz določenega zornega kota med opazovano točko na cestišču in svetilnostjo. Z izračuni zakrivanja svetilnosti prav tako zmanjšujemo tveganje, ki nastane zaradi bleščanja, kar je lahko posledica cestne razsvetljave.


Opomba: Vidnost cestnih oznak je primarno varnostna zahteva, lahko pa prispeva tudi k ugodju.