Udobje

Prednost 01

Evropske raziskave kažejo, da manj hrupni asfalt zmanjšuje hrup na avtocestah od  3 do 5 dB(A) in več. 

Tehnologije manj hrupnega vozišča vključujejo drenažni asfalt, dvoplastni drenažni asfalt in finozrnate površine. Hrup se običajno zmanjša za 3 do 6 decibelov. 

Zmanjšanje hrupa za 3 dB(A) je približno enako kot podvojitev razdalje med cesto in poslušalcem, oz. zmanjšanje obsega prometa za 50 odstotkov.


Pojdi na:

EAPA Paper Abatement of noise