Sonaravnost

Prednost 34

Nedavna raziskava na nizozemskem je pokazala potencial asfaltnih vozišč v smislu zniževanja kotalnega upora in skladno s tem, znižanja porabe goriv. 

Raziskava nizozemskega Ministrstva za infrastrukturo in okolje je pokazala na jasno odvisnost kotalnega upora in teksture asfaltne površine ceste oziroma kvalitete različnih vrst asfaltnih zmesi. S spreminjanjem zrnavosti obrabne plasti vozišča od grobe (0/16) na fino (0/6) je možno znižati kotalni upor za osebna vozila za okrog 10 %. S temi 10% in z vplivnim faktorjem 20-30% kotalnega upora na porabo goriv se ocenjuje, da lahko dosežemo 2-3% vpliv na porabo goriv in CO2-emisije.


Iz:
Vpliv vrste zgornje plasti cestišča na kotalni upor/Influence of road surface type on rolling resistance, Poročilo Št. M+P.DVS.12.08.3, Rijkswaterstaat, Ministrstvo za infrastrukturo in okolje, Delft, november 2013, stran 45.