Sonaravnost

Prednost 02

ASFALT VARUJE OKOLJE Z ZAGOTAVLJANJEM NEPROPUSTNIH PREKROVOV NAD ZAPUŠČENIMI DEPONIJAMI IN ODLAGALIŠČI NEVARNIH SNOVI.

Raznolikost uporabe je ponazorjena s pokrovom iz vroče asfaltne zmesi (HMA) v velikosti treh hektarov nad delom zapuščene deponije v lasti mesta Tacoma v Washingtonu


Iz:
Zmagoviti asfalt/Winning with asphalt, Asphalt Institute (2002) spletne strani: http://www.asphaltinstitute.org/environ/is-186.html and http://www.asphaltinstitute.org/environ/envirobrief.htm#Landfill

EAPA dokument o odlagališčih/Paper on Landfill: http://www.eapa.org/publications.php?c=43